Logowanie do systemu
Kod:
  1. Zaloguj się przy użyciu kodu jednorazowego widniejącego na fakturze – pomarańczowy tekst w dolnej części faktury za ratę leasingu/najmu.
  2. Uzupełnij dane - imię, nazwisko i adres mailowy na jaki chcesz otrzymywać faktury oraz zaakceptuj oświadczenia. Zgodę może wyrazić nabywcą lub osoba upoważniona do złożenia w imieniu nabywcy oświadczenia o akceptacji otrzymywania faktur drogą elektroniczną.
  3. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i zapisaniu danych dostaniesz na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu link aktywacyjny.
  4. Potwierdź rejestrację zgody klikając w link aktywacyjny. Jest to ostatni etap wyrażenia zgody, który dezaktywuje widoczny na fakturze kod aktywacyjny.
  5. Jeżeli nie otrzymałeś linku aktywacyjnego, sprawdź folder „Spam”. Przyczyną braku otrzymania linku aktywacyjnego może być także błędnie wpisany adres mailowy. Możesz jeszcze raz przejść proces rejestracji zgody na e-fakturę według instrukcji opisanej powyżej.
  6. W przypadku gdy masz zawartą w RCI więcej niż jedną umowę wszystkie faktury za raty otrzymasz na ten sam adres mailowy. Brak możliwości wysłania faktur jednego Kontrahenta na różne adresy mailowe.
  7. Faktury za raty będziesz otrzymywał na ostatni podany adres mailowy który wskazałeś RCI przy wykorzystaniu niniejszego portalu wyrażenia zgody na e-fakturę.
  8. W przypadku wyrażenia zgody do 24 dnia miesiąca zmiana sposobu dostarczania faktur za ratę na formę elektroniczną nastąpi od najbliższego miesiąca rozliczeniowego. Zgoda wyrażona po 24 dniu miesiąca może skutkować wysyłką faktury za ratę wystawionej w najbliższym miesiącu rozliczeniowym w formie tradycyjnej. Zmiana sposobu dostarczania faktur za ratę nastąpi od kolejnego miesiąca następującego po najbliższym miesiącu rozliczeniowym.
  9. W przypadku problemów z wyrażeniem zgody prosimy o kontakt pod numerem 22-541-13-80.

Mobilize Financial Services to nazwa handlowa dla RCI Banque S.A. Oddział w Polsce oraz RCI Leasing Polska Sp. z o.o.